Uitvaartzorg

Het hoeft niet anders, maar het kan wel anders.

Volledig afgestemd

Samen gaan we proberen de uitvaart zo af te stemmen zoals uw geliefde gewenst zou hebben.

Asverstrooiing

Behalve uitvaartverzorger ben ik ook uitvaartbegeleider bij verstrooiingen op zee.

Contact

24 uur per dag bereikbaar op:
06-46351620 / 0517-851909

Wat te doen na een overlijden?Na een overlijden moet er veel geregeld worden, ik raad u aan de volgende stappen te ondernemen:

1. Huisarts bellen

Wanneer iemand thuis komt te overlijden, belt u eerst de huisarts. Deze komt om het overlijden officieel vast te stellen en u op dat moment te ondersteunen. Ook vult de arts overlijdenspapieren in. Wanneer iemand overlijdt in een ziekenhuis of een verpleeghuis zorgt het verplegend personeel dat er een arts komt.

2. Uitvaartverzorger bellen

Ondanks alle verdriet bij een sterfgeval moeten er ook praktische zaken worden geregeld. Nadat ik in kennis ben gesteld van het overlijden, stel ik u enkele vragen om te kunnen inschatten wat de wensen zijn op dat moment.

Bel een uitvaartverzorger.Ik ben 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

3. Verzorging van de overleden

In overleg met de nabestaanden verzorg ik de overledene. Bij een overlijden in een ziekenhuis of verpleeghuis wordt de verzorging vaak ter plaatse al geregeld. Wilt u zelf uw dierbare verzorgen? Dat kan, eventueel met hulp van mij. Na het verzorgen, breng ik de overledene naar huis of naar een aula

4. Regelen van de eerste zaken

Andere zaken die ik van u kan overnemen op de dag van overlijden, zijn bijvoorbeeld het doen van aangifte van overlijden bij de Burgerlijke Stand, het vastleggen van plaats en tijdstip van de uitvaart en het opstellen, drukken en verzenden van rouwbrieven.


Please add your facebook page url in settings panel.
Click here to go to settings page.