Partners

Memories uitvaartmuziek

Grafisch Centrum Harlingen

Ritueel begeleidster

Verlies van een naaste betekent afscheid nemen. Afscheid nemen van de mens met wie je voor altijd verbonden bent.

Hoe maak je het afscheid van een dierbare persoonlijk en waardevol? Hoe geef je woorden aan een afscheid die de persoon en het leven van de overledene recht doen? Hoe verrijk je het afscheid met een ritueel dat troost kan geven en verbindt? Hoe maak je de herinnering tastbaar en blijvend?

www.fermate.nl

Uitvaartassistentie

Hunia’s Drukkerij

Hoogland Uitvaartkisten

Muneris Zorgteam

Wiis Uitvaartservice

Uitvaartservice: SPREKEN bij uitvaarten, ceremonieleidster van de afscheidsdienst en opmaak van het levensverhaal & Nabestaandenzorg op emotioneel en administratief vlak. Zoals het opzeggen en wijzigen van abonnementen, bank- en belastingzaken, pensioenen en erfrechtinformatie.

www.wiis.nu

Bloom & Style – Bloemen


Please add your facebook page url in settings panel.
Click here to go to settings page.